PR

Termíny a podklady pro BP/DP

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Termíny a podklady pro BP/DP

Pokyny ke zpracování závěrečných prací

Nová směrnice rektora 2/2014 pro jednotné zpracování závěrečných prací:   zde

Metodika zpracování závěrečných prací :  http://www.fm.tul.cz/files/jak_psat_DP.pdf

Směrnice rektora o užívání znaku a loga na Technické univerzitě: zde

Nezapomeňte vložit závěrečnou práci do stagu!

Video FM přednáška na téma jak citovat

Citace

Webový generátor citací

Knihovna MS Office pro číselné citace s HRANATOU závorkou dle ČSN (Soubor vložit do Program Files/MicrosoftOffice/Office(12)/Bibliography/Style/ )

Návod jak vkládat rovnice do DP/BP ve wordu 2003 , 2007

Prezentace k obhajobě pouze doporučená zde

Norma pro citace platná od 1.4.2011 -  více viz článek http://tuni.tul.cz/clanek/5214/

Zpět na výpis