PR

Havlík Radek

Jméno: Ing. Radek Havlík

Zařazení: odborný asistent, doktorand

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/14

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 485353366

Email: radek.havlik@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Systémy CAD/CAM, Programování CNC strojů, Logistika

Skupiny: