PR

Koblasa František

Katedra výrobních systémů » Katedra » Zaměstnanci » Koblasa František
Frantisek_Koblasa

Jméno: Ing. František Koblasa, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/16

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3358

Email: frantisek.koblasa@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Plánování a řízení výroby, Rozvrhování výrobních zakázek, Heuristické optimalizační metody

Skupiny:

Vybrané publikace František Koblasa

KLOUD, Tomáš; KOBLASA, František. Solving Job Shop scheduling with the computer simulation . Doprava a Logistika (Transport and Logistics). 27-30.10.2011, 9th Special Issue, s. 775-785. ISSN 1451-107X. Pozn. Příspěvek je ve výběrovém řízení pro uveřejnění v indexovaném partnerském časopise “Acta Montanistica Slovaca” s ISSN 1335-1788

Koblasa F.: Flexible job shop scheduling and optimizing by genetic algorithm in the Simcron MODELLER. In: Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS  2010, 3.6-4.6 Kouty nad Desnou, ISBN 978-80-214-4107-1.

Koblasa F.: Single swap local search for classical jobshop and flexible job shop scheduling problem. In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 15.4.2010.ISBN 978-80-7318-922-8.

František Koblasa: GIFFLER AND THOMPSON ALGORITHM FOR FLEXIBLE JOB SHOP PROBLEM. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků. TU v Liberci 19. - 20. 11. 2009.

Radek Plechač, František Koblasa: FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING USING SIMULATION SOFTWARE SIMCRON MODELLER. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků. TU v Liberci 19. - 20. 11. 2009.

KOBLASA F.,MANLIG F.: JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM WITH MULTI-SHIFT WORK SYSTEM. In:“Vědecká pojednání” XV / 2009, ACC Journal, č. publikace: 55-050-09, čj. 50/09, Technická univerzita v Liberci, ISSN 1803-9782

KOBLASA F.,MANLIG F.: Job shop scheduling problem with multi-shift work system. In:“Vědecká pojednání” XV / 2009, ACC Journal, č. publikace: 55-050-09, čj. 50/09, Technická univerzita v Liberci, ISSN 1803-9782,

VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F., ORDORICA M.: Analýza rozvrhování pracovníků a výrobkový mix. In: Sborník příspěvků 12. ročník mezinárodní konference WITNESS 2009, ISBN 978-80-214-3900-9.

VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. In: International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9

KOBLASA F, VAVRUŠKA J.: Job shop sheduling and heuristic optimization. In: International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9

KOBLASA F.: Constrained scheduling - shifts and setups. In: Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2009.ISBN 978-80-7318-811-5

KOBLASA, F.: Uplatnění optimalizačních metod v dílenském rozvrhování výrobních zakázek. In: Výrobní systémy dnes a zítra 2008. Sborník anotací příspěvků z mezinárodní konference, Liberec 27. - 28. 11. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0

KOBLASA, F.: Modified Giffler and Thompson algorithm for setup and pass-setup constrain. In: 3. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2008“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 27. - 28. 12. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0.

KOBLASA, F., DIAS, L.S., OLIVEIRA, J.A.: Scheduling Optimization Using Local Search and Genetic Algorithm”. “Vědecká pojednání” XIV / 2008, ACC Journal, č. publikace: 55-083-08, čj. RE 106/08, Technická univerzita v Liberci, ISBN 978-80-7372-379-8, ISSN 1801-1128.

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A.: Simulation and possibility of optimization in ERP/APS systems". In:Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D students and young researches, Zlín 10. April 2008, ISBN 978-80-7318-663-0.

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A., PEREIRA G. : Heuristic Approach as a way to Improve Scheduling in ERP/APS Systems. In: Proceedings of 15th European Concurrent Engineering Conference (ECEC2008). Eds. A. Brito and J.M. Teixeira, 47-51, Porto April 2008. EUROSIS-ETI Publication (All EUROSIS Proceedings are ISI-Thomson and INSPEC referenced) ISBN 978-9077381-399-7.   

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A.: Using heuristic to improve scheduling in the ERP/APS systems.In: Proceedings of 2nd international conference “Výrobní systémy dnes a zítra 2007”. Liberec 6-7 December 2007. ISBN 978-80-7372-295-1 

VIK P., VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: Implemetation of the information system at the department of manufacturing system - usage of electronic bulleting board. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007. ISBN 978-80-7043-598-4 

KOBLASA F., VAVRUŠKA J., VIK P.:Time scheduling by the information system at KVS. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská univerzita v Plzni. 2007 .                                  ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., VIK P.: Complex educational exercise - Virtual company at KVS.     In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007.                                ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., MANLIG F.: Use of simulation games in the education at KVS. In: Setkání kateder výrobních stroju 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007 ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., VIK P.: Innovation of the information system at KVS. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská univerzita v Plzni. 2007 ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: The constrained production capacities and its planning.       In: ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIII, 2007. ISSN 1801-1128

GOTTWALDOVÁ A., VIK P., KOBLASA F., VAVRUŠKA J. .: Innovation and implementation of the information system at KVS. In:Mezinárodní vědecká konference Znalostní ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007, ISBN 978-80-7318-646-3

HAVLÍK, R., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: Optimalizace a inovace výrobních procesů. In Mopp 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů, Západočeská univerzita v Plzni, únor 2007, ISBN 978-80-7043-535-9

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: Educational Virtual Company at KVS. In: Sborník příspěvků 10. ročník konference WITNESS 2007, HUMUSOFT s.r.o. & VUT Brno FP 2007.                                  ISBN 978-80-214-3432-5

VAVRUŠKA, J; KOBLASA, F.: Variety of operation planning and theirs effect on planning applications. In: International Scientific Conference Management, Economics and Business development in the new European conditions. VUT v Brně 2007, s.103.  ISBN 978-80-7204-532-7

VAVRUŠKA, J; KOBLASA, F.: Planning concepts and their use in the planning applications. In: 5. ročník mezinárodní konference Finanční a logistické řízení 2007. VŠB - Technická univerzita Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1406-3

MANLIG, F., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktionssysteme. In. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. TU v Liberci, duben 2007, s. 89-92                    ISBN 978-80-7372-195-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. In: Mezinárodní Baťova doktorská konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9

VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: The use of the simulation in the workshop planning area.           In : ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe . Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 322-328 ISSN 1801-1128

GOTTWALDOVÁ, A., KOBLASA F.: Die Verwendug der Simulationsspiele im Unterricht.   In: ACC Journal. Vědecká pojednání / Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 224-229 ISSN 1801-1128

HAVLÍK, R., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F., MANLIG, F., VIK, P.: Zlepšování a optimalizace podnikových procesů . In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7