PR

Studijní programy

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Studijní programy

 

Bakalářský studijní program - strojní inženýrství                        

 

Standardní doba studia:

3 roky

Typ studia:

bakalářské

Forma studia:

prezenční

Zakončení:

bakalářská práce, státní zkouška

Číslo oboru:

2301R000

Získaný titul:

bakalář (Bc.)

Na katedře je možné v tomto studijním programu absolvovat:

  • Bakalářskou práci I. II. III.  Témata závěrečné bakalářské práce nabízíme v oblastech odborných aktivit katedry.  Preferujeme řešení bakalářské práce z průmyslové oblasti, dle vlastního zájmu a návrhu studenta. 
  • Odbornou praxi OP-P, OP-K - povinně volitelný fakultativní předmět I.
  • Logistiku LOG - povinně volitelný fakultativní předmět II. (obecný)
  • Řízení výrobních systémů ŘVS - povinně volitelný fakultativní předmět III. (odborný)  
  • Počítače a programování - povinný předmět v 1. roce studia
  • Aplikovaná kybernetika - povinný předmět ve 3. roce studia

 

 Navazující magisterský studijní program                                   

 

Standardní doba studia:

2 roky

Typ studia:

navazující

Forma studia:

prezenční,kombin

Zakončení:

diplomová práce, státní zkouška

 

 

Získaný titul:

Inženýr (Ing.)                              

 

Obor: Výrobní systémy a procesy

zaměření: Výrobní systémy  VYS2,  Automatizované systémy řízení ASŘ2                                                    

Číslo oboru: 2301T049 Číslo specializace: VYS2 82
Zkratka oboru:  VYS2 Číslo specializace: ASŘ2 81

 

 Povinné předměty oboru    pro VYS2 a ASŘ2

Povinné a povinně volitelné předměty zaměření  pro VYS2

Fakultativní předměty obecné

Po proklinutí na uvedené odkazy předmětů je nutné stránku ještě aktualizovat. ( omlouváme se za komplikace, na odstranění chyby se pracuje)

 

Obor: Konstrukce strojů a zařízení

zaměření: Výrobní stroje VS2

Číslo oboru: 2302T010 Číslo specializace: VS2 82
Zkratka oboru: VS2     

 

Povinné předměty oboru

Povinné a povinně volitelné předměty zaměření

Fakultativní předměty obecné                                                                                                                                                 

Po proklinutí na uvedené odkazy předmětů je nutné stránku ještě aktualizovat. ( omlouváme se za komplikace, na odstranění chyby se pracuje)

   

 

 

Doktorský studijní program                                                        

 

Standardní doba studia:

4 roky

Typ studia:

doktorský

Forma studia:

prezenční, kombin

Zakončení:

státní doktorská zkouška

 

 

Získaný titul:

Ph.D.

Obor: Konstrukce strojů a zařízení, zkratka oboru 2302V010

zaměření: obráběcí a montážní stroje

Obor: Výrobní systémy a procesy, zkratka oboru 2301V031

zaměření: automatizace technické přípravy strojírenské výroby

                 automatizace strojů a výrobních procesů ve strojírenství

                 výrobní systémy s průmyslovými roboty

                 aplikovaná kybernetika