PR

Keller Petr

Ing. Petr Keller, Ph.D.

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce:

1. Návrh pohonného systému SMS Somet Berox.

BP – návrh konstrukce uchycení krokového motoru k SMS včetně mechanického návrhu pohonu jednotlivých os.
DP – jako BP plus kompletní návrh systému „CNC“ řízení SMS – možná diskuse o zadání...

 

2. Přesnost odlévaných dílů ve vakuu.

Lití ve vakuu, přehled, rozbor, možnosti. Vlivy na přesnost odlitých dílů. Praktická část - odlití několika forem za různých podmínek, odlití několika dílů za různých podmínek. Proměření dílů a porovnání přesnosti, vyhodnocení. Návrh optimálních podmínek lití forem a dílů.

 

3. Doplnění simulačního modelu obráběcího centra o 3D modely nástrojů a ověření kolizních stavů.

Vytvoření 3D modelů nástrojů pro obráběcí centrum Mazak Integrex 100, ustavení modelů nástrojů ve virtuálním zásobníku nástrojů CAD/CAM systému EdgeCAM, porovnání simulace obrábění v EdgeCAMu s realitou na stroji.

 

4. Návrh metodiky obrobení tvarově složité součásti v CAD/CAM systému EdgeCAM.

Cílem bakalářské práce je vypracování a ověření technologického postupu výroby typizované tvarové součásti na daném stroji s využitím CAD/CAM systému. Výsledky řešené bakalářské práce jsou určeny k využití pro výuku a výzkumné práce v laboratoři KVS.