PR

Vavruška Jan

Ing. Jan Vavruška

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce:

Analýza SW a SW modulu zaměřených na TPM.

Cílem práce je vytvořit ideový návrh SW nástroje (modulu ERP) zaměřeného na údržbu. Výstupem by měl být soubor požadavků na funkcionality pro tvůrce nového produktu na základě analýzy již dostupných řešení a požadavků praxe. Prace se bude zabývat vybranými informačními systémy pro management údržby (ISÚ) dostupnými na českém trhu, zásadami pro volbu ISÚ, sběrem dat z řízení údržby a možnostmi zpracování a využití dat z informačního systému pro management údržby včetně výpočtů ukazatelů účinnosti a výkonnosti. Softwarových řešení CMMS (Computerized Maintenance Management System) a EAM (Enterprise Asset Management) 

Metodika řízení experimentů (DOE) – počítačová simulace Witness/PlantSimulation.

Prověřování strategie Bucket brigades – dynamické rozvrhování pracovníku na pracoviště. Testování adaptability modelu na měnící se vstupní parametry.

Procesní řízení výroby – počítačová simulace Witness/PlantSimulation.

Vazba na strategii One piece flow Caravans - rozvrhování pracovníku na pracoviště. Testování adaptability modelu na měnící se vstupní parametry.

Leveling pracovišť – počítačová simulace Witness.

Možnosti balancování kapacit a strategie tzv. zónová  nebo Yamazumi board – rozvrhování pracovníku na pracoviště. Testování adaptability modelu na měnící se vstupní parametry.

Návrh a zpracování modelu výrobního procesu podporujícího výuky na KVS.

Navrhnout model výrobního procesu s cca 5 strojními pracovišti. Vytvořit model ve virtuální realitě. Zpracování funkčních modelu v měřítku 1:20. Model by měl být využitelný ve výuce předmětů např.:

  • Řízení výrobních systémů
  • Výrobní technika
  • Programovatelné logické systémy
  • Výrobní systémy
  • Projektování výrobních systémů
  • Počítačová podpora v řízení výroby

Předpokladem je další rozšiřování modelu v rámci předmětů, CNC programování, Rapid Prototyping. (Další stroje, manipulátory, otočné stoly, skladové regály…) Propojeno s inovací výuky v rámci VP KVS.

Analýza technických prostředků užívaných při manipulaci, nakládce a vykládce

v JIT zásobování a kyvadlové dopravě na krátké vzdálenosti. Analýza časové a organizační náročnosti související s hromadnou manipulací dílů pro JIT výrobu. Popsat systém využívání běžné techniky využívané k manipulaci s paletami a rozměrnými zákaznickými obaly. Úprava a možnost uplatnění metodiky SMED při vykládce a nakládce LKW. Provést studii vykládky jedním pohybem. Nástavby na LKW pro kyvadlovou dopravu technickým vybavením. (Možno směřovat na situaci v AKT Jablonec). Případně konstrukční návrh připravený k výrobě prototypu (ve Firmě JCR) a zpracování podkladů pro patent.

Analýza možnosti uplatnění méně obvyklé dopravy pro zásobování logistických celků v husté zástavbě

Práce by mohla být zaměřena na analýzu alternativních dopravních prostředků pro zásobování výroby a obchodních center v uzavřených městských zónách.

Např. jako je Škoda Auto v Mladé Boleslavy, která je logisticky a prostorově omezená městskou zástavbou a dálniční sítí s městskými přivaděči. Zde jsou diskutovány možnosti zásobování z distribučních celků umístěných podél dálnice na její odlehlé straně. Zásobování pomocí lanové dráhy, závěsné železnice, podzemní dopravníky, potrubní kontejnerová doprava, nákladní metro, nákladní tramvaje ...?? http://web2.vslg.cz/fotogalerie/acta_logistica/2011/2_cislo/5_strakos.pdf

Analýza technických prostředků užívaných při JIT zásobování výroby

nakupovanými díly v Giterboxech, na paletách apod. Analýza časové a organizační náročnosti související s hromadnou manipulací dílů pro JIT výrobu. Popsat systém využívání běžné techniky využívané k manipulaci s paletami a rozměrnými zákaznickými obaly. Návrh nízkozdvižného paletového vozíku určeného pro kanban vlečku. Případně konstrukční návrh připravený k výrobě prototypu (ve Firmě JCR.

Analýza činností v administrativě – výrobní THP pracovníci - štíhlá administrativa.

Měření pracovní zátěže THP pracovníků. Analýza plýtvání v administrativě. Systémy řízení práce. Časový management. Hledání nástrojů pro podporu administrativních pracovníků. Jako cílovou skupinu je vhodné zvolit výrobní mistry, team leadery, plánovače výroby.