PR

Zelený Petr

Ing. Petr Zelený, Ph.D.

 

Témata řešená na katedře v minulých letech

 Naleznete pod Katedra - Absolventi

 

Firemní témata:

Firma Laird Technologies s.r.o. :

Návrh designu prototypových lisovacích nástrojů pro malé kovové výlisky pomocí 3D tisku

Firma Laird by ráda prostřednictvím diplomové práce studenta shrnula teoretické poznatky o tváření plechu a konstrukci lisovacích nástrojů. Nedílnou součástí práce je především navržení specifického univerzálního střižného nástroje pro tváření plechu, který bude sloužit k zjednodušení a zrychlení výroby protypových výrobků dodávaných do elektronického průmyslu.

 

 

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Mutifunkční spojka

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Upínací systém

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Automatická převodovka 

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Optimalizace konstrukčního uzlu

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Životnost ozubení prvního převodového stupně

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Návrh metly

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Analýza mechanismů

 

 

Společnost Tyco Electronics (TE Connectivity) je největším světovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. V trutnovském "Tycu" vyrábí široké spektrum elektrotechnických výrobků v provozech v centru města a také v Poříčí. Plně automatizované montážní linky komunikačních a síťových relé, poloautomatizované a ruční výroby konektorů a ruční montáže odporů se nacházejí ve výrobním areálu v centru města. V provozu v Poříčí převažují plastikářské technologie, které se specializují na výlisky z materiálů s tvarovou pamětí pro kabelové systémy dopravních prostředků, strojů a vysokonapěťové rozvodné sítě. Do sortimentu patří ochranné a identifikační prvky pro kabely a kabelové systémy.

Společnost nabízí tato témata:

Optimalizace navíjecího modulu

Cíl diplomové práce: Zvýšení výkonnostních parametrů (otáčky vřeten ...), dynamika pohonů (výpočty), analýza chvění/vibrací (ladění vlastních frekvencí konstrukce).

Dovybavení navíjecího modulu o další řízenou osu

Cíl práce: analýza, výpočty.

Univerzální odvíječ-navíječ

Cíl práce: Vytvoření zcela nové konstrukce. Využití mechatronických prvků. Výpočty pohonů.

 

  

Katedrová témata:

Nová katedrová témata z oblasti 3D tisku pro akademický rok 2014/2015 naleznete také zde

Konstrukce vakuové komory na velké dílce.

Hlavním cílem této práce je provést návrh řešení konstrukce vakuové komory pro velké dílce (nad 500 mm). Řešení podtlaku a přetlaku. Kalkulace výroby.

Testování materiálu RDG 525.

Hlavním cílem této práce je provést otestování vlastností materiálu RDG 525 - High temperature. Jedná se o materiál s vyšší teplotní odolností používaný pro tisk dílů technologií PolyJet Matrix.

 

 

Aktuálně řešená témata:

Vhodná plniva a přísady do licích materiálů pro výrobu prototypů litím ve vakuu.

Hlavním cílem této práce je vypracovat technologii, vhodný postup při přidávání plniv do materiálů pro lití ve vakuu pro zlepšení mechanických vlastností. Zjistit jaké materiály a plniva lze využít. Provést praktické otestování odlévání plněných materiálů a výsledných vlastností odlitků.

Diplomant: Vojtěch Přibyl   plánovaný termín obhajoby: červen 2014

Konstrukce 3D tiskárny na fotopolymer.

Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh 3D tiskárny na stavbu dílů z fotopolymerů. Vytvrzování materiálů je pomocí dataprojektoru. Součástí práce či další téma může být rešerše vhodných materiálů pro tuto technologii.

Diplomant: Pavel Mach   plánovaný termín obhajoby: červen 2014

Odlévání netradičních materiálů ve vakuu.

Hlavním cílem této práce je otestovat odlévání jiných materiálů ve vakuu než jsou polyuretany a vosky. Vypracovat technologii lití těchto materiálů ve vakuu.

Bakalář: Vo Van Bien   plánovaný termín obhajoby: červen 2014

Návrh pohybových os prototypu CNC stroje.

Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný typ pohybových os prototypu CNC stroje, který se bude nacházet v laboratořích KVS.

Bakalář: Kamil Gürtler   plánovaný termín obhajoby: srpen 2014 

Dokončovací operace na dílech z 3D tiskáren.

Hlavním cílem této práce je provést rešerši možností dokončovacích operací vhodných pro díly z 3D tiskáren. Jedná se hlavně o začištění, vyhlazení povrchu a vyleštění povrchu vytisknutých dílů. Dále je možné vypracovat technologii, vhodný postup pro dokončovací operace. Zaměřeno na více materiálů (ABS, Vero, VeroClear).

Bakalář: Jakub Hádek   plánovaný termín obhajoby: červen 2014

Využití 3D tisku v oblasti gastronomie.

Hlavním cílem této práce je provést rešerši stávajícího stavu využívání 3D tisku v oblasti gastronomie a stav výzkumu v této oblasti. Dále je možné vypracovat technologii a navrhnout zařízení pro 3D tisk v této oblasti.

Bakalář: Petr Mikolášek   plánovaný termín obhajoby: červen 2014

Návrh naklápěcího mechanismu pro kontejner RP402920 pro usnadnění odběru dílů při montáži.

Cílem této bakalářské práce je navrhnout naklápěcí mechanismus pro kontejner RP402920 pro usnadnění odběru dílů při montáži. Je třeba provést koncepční a technické řešení jednotlivých konstrukčních uzlů daného naklápěcího mechanismu.

Bakalář: Vladimír Meloun   plánovaný termín obhajoby: srpen 2014

Návrh vhodného typu vřetene pro 3D tiskárnu.

Hlavním cílem této práce je navrhnout nutné úpravy 3D tiskárny, vyvíjené v laboratoři prototypových technologií a procesů, tak aby bylo možné po vytisknutí vyměnit tiskovou hlavu za obráběcí vřeteno pro případné další úpravy vyráběných dílů.

Bakalář: Jakub Koudelka   plánovaný termín obhajoby: srpen 2014