PR

Lachman Martin

Lachman

Jméno: Ing. Martin Lachman, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č. dveří III/20

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3360 (3892)

Email: martin.lachman@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Servopohony

Skupiny: