PR

Prostory a vybavení

Katedra výrobních systémů » Katedra » Prostory a vybavení

Laboratoř CNC strojů – je strojní laboratoří vybavenou 5 osým víceprofesním soustružnicko-frézovacím centrem MAZAK Integrex 100-IV, výukovými stroji EMCO soustruh, EMCO frézka a dvojicí robotů Mitsubishi. Laboratoř slouží k výuce a ke školení v oblasti programování CNC strojů. Probíhá zde výzkum problematiky obrábění tvarově složitých ploch v 5 osách. Stroje jsou také využívány pro výrobu převážně prototypových dílů v rámci spolupráce s průmyslem.

 

Laboratoř měření a Rapid Prototyping – je výzkumnou a výukovou laboratoří. Je vybavená zařízeními pro digitalizaci a 3D měření (3D optické měřící zařízení Atos II, Handyscan REVscan, MicroScribe-3D, SMS Somet Berox) a zařízeními pro rychlou výrobu prototypů - 3D tisk (Dimension SST 768, Prodigy, vakuová komora MK-Mini). Řeší se zde také aplikované výzkumně vývojové práce pro průmysl.

 

 

Laboratoř HPM – je výzkumnou a výukovou laboratoří, ve které se uskutečňují experimenty zaměřené na měření charakteristik hydraulických prvků a simulace obvodů. Laboratoř je vybavena zkušebními stavy pro tvorbu a testování hydraulických obvodů. K dispozici jsou softwarové produkty pro simulaci proudění.

 

 

 

Laboratoř servopohonů – jedná se o pracoviště výzkumného centra. Probíhá zde výzkum v oblastech struktury a seřízení regulátorů polohových servomechanismů, maximalizace dynamické tuhosti, minimalizace dynamických chyb při interpolaci, optimalizace mechaniky stroje z hlediska dosažení vysokých rychlostí a zrychlení při současném dosažení vysokých vlastních frekvencí, dynamické přesnosti při netypických způsobech obrábění. Výzkum se uskutečňuje na zkušebních stavech a CNC obráběcích strojích.

 

Laboratoř počítačové simulace – je výzkumnou a výukovou laboratoří. Je vybavená nástroji pro simulaci diskrétních událostí, které umožňují vytvářet digitální modely logistických systémů (např. výrobní linky, výchystávacího skladu), s cílem zkoumat charakteristiky systémů a optimalizovat jejich výkonnost (Tecnomatix Plant Simulation - Siemens PLM, Witness - Lanner group, Simcron, ShowFlow). Nástroji pro navrhování (inovaci) procesů (Tecnomatix - Process Designer). Nástrojem pro simulaci robotických procesů a analýzu ergonomické zatížení růčních pracovišť (Tecnomatix -Process Simulate)