PR

Keller Petr

Keller

Jméno: Ing. Petr Keller Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností - zástupce vedoucího katedry

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/15

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3359 (3678)

Email: petr.keller@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Metody bezkontaktního měření, Programování CNC strojů, Rapid Prototyping

Skupiny: