PR

Zelený Petr

Jméno: Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Zařazení: vedoucí katedry

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/9

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3354

Email: petr.zeleny@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Rapid Prototyping, Navrhování a vývoj konstrukce výrobních zařízení

Skupiny:

Rozvrh