PR

Pokorný Přemysl

Přemek

Jméno: Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc.

Zařazení: profesor

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/14

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3366

Email: premysl.pokorny@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Konstrukce výrobních strojů a jejich automatizace, Rychlé modelování

Skupiny: