PR

Uznávání zápočtů

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Uznávání zápočtů

Studentům mohou být uznány zápočty z předmětů vyučovaných katedrou, získané v předchozím akademickém roce. Pro uznání zápočtu je potřeba domluvit se s příslušným garantem předmětu během prvního a druhého týdne semestru.