PR

Manlig František

Franta

Jméno: Manlig František

Zařazení: docent

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/17

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3357

Email: frantisek.manlig@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: logistika, simulace, průmyslové inženýrství, zlepšování výrobních procesů

Skupiny:

Vybrané publikace František Manlig

Vavruška, J. - Manlig, F. – Koblasa, F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053 www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm