PR

Mendřický Radomír

Katedra výrobních systémů » Katedra » Zaměstnanci » Mendřický Radomír

Jméno: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/18

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3356 (3397)

Email: radomir.mendricky@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: 3D měření a digitalizace, servomechanismy, automatizace

Skupiny: