PR

Témata odborné rozpravy u SZZ

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Témata odborné rozpravy u SZZ

Magisterský program - okruhy k státní závěrečné zkoušce

zaměření Pružné výrobní systémy pro strojírenskou výrobu a Výrobní systémy:

Výrobní systémy

Programování NC strojů

zaměření Obráběcí a montážní stroje:

Automatizace výrobních strojů

Výrobní stroje I

zaměření Výrobní stroje:

Výrobní stroje I

Elektrické pohony a servomechanismy

 

 

 

Tematické okruhy ke Státním závěrečným zkouškám pro bakalářský studijní program B2301 - Strojní inženýrství

MECHANIKA
STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE
NAUKA O MATERIÁLU
KONSTRUOVÁNÍ A ČÁSTI STROJŮ A MECHANIZMŮ