PR

Manlig František

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce:

Zpracovávat můžete témata z následujících oblastí:

- Logistika

- Projektování výroby

- Průmyslové inženýrství (zlepšování podnikových procesů)

- Řízení výroby

 

Katedrová témata:

- návrh výukového modelu výrobního systému,

- vytvoření výukového příkladu v počítačových systémech:

- Process Designer (3D návrh procesu)

- Jack (ergonomická simulace)

- Witness (počítačová simulace)

 

Podniková témata:

Můžete využít některé z níže vypsaných témat nebo přinést vlastní návrh z výše uvedených oblastí !!!

 

Magna Exteriors & Interiors Bohemia, Liberec:

Analýzu pohybu VZV a návrh tras indukčních vozíků.

ACO Industries k. s., Přibyslav:

 1. Optimalizace skladového hospodářství ve firmě ACO Přibyslav.

 2. Optimalizace procesu výroby roštů ve firmě ACO Přibyslav.

Modus, Česká Lípa:

 1. Mapování hodnotového toku ve firmě Modus - praktické porovnání několika alternativ na stejném výrobku, určení rizik a doporučení vhodné metody, případně postup zavedení ve firmě MODUS.

 2. Návrhy ergonomického pracoviště pro chráněnou dílnu s ohledem na variabilitu výrobků.

 3. Optimalizace zavedené metody 5S ve firmě MODUS (výroba/administrativa).

 4. Optimalizace zavedeného systému KANBAN s vazbou k pokročilému plánování ve firmě MODUS.

 5. Návrhy výrobních linek na montáži.

 6. Zavedení hodnotícího mechanismu vlivu konstrukčního řešení na logistiku ve firmě MODUS.

 7. Optimalizace logistické nákladky a vykládky kamionů - zavedení standardů.

BOS Automotive Products a.s., Klášterec nad Ohří

 1. Implementace výrobní buňky, produkt taška na lyže, vůz Audi B6.

 2. Implementace výrobní buňky, kryt zavazadlového prostoru, Škoda Super.

 3. Interní logistika a kanban.

 4. General layout

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.

 1. VSM Value stream mapping materialoveho toku a návrh VSD

 2. Optimalizace zvoleného pracoviště metodou MOST

 3. Ergonomie zvoleného pracoviště a její optimalizace