PR

Pro firmy

Katedra spolupracuje s předními firmami nejen v libereckém regionu. Podílí se na řešení projektů převážně z oblastí Rapid prototypingu, výrobní logistiky, zefektivňování výrobních procesů, počítačové simulace, vzdělávání zaměstnanců, ale i v dalších oblastech.

Aplikace technologií Rapid Prototyping (Prodigy)

Kontakt: prof.Ing. Pokorný CSc. , Ing. Keller, Ph.D., Ing. Zelený, Ph.D.

3D bezdotykové skenování, digitalizace, měření na souřadnicovém měřicím stroji.

Kontakt: Ing. Mendřický, Ph.D., Ing. Keller, Ph.D.

Projektování výroby, ergonomie pracoviště (Tecnomatix)

Kontakt: doc.Dr.Ing. Manlig, Ing. Lada

Počítačová simulace výrobních a logistických procesů - analýzy stávajících materiálových a informačních toků.

Kontakt: doc.Dr.Ing. Manlig, Ing. Kloud

 

Průmyslové inženýrství, inovace procesů

Kontakt: doc.Dr.Ing. Manlig, Ing. Vavruška

Zavádění informačních systémů pro řízení podniku, plánování a rozvrhování zakázek.

Kontakt: doc.Dr.Ing. Manlig, Ing. Koblasa

Zavádění štíhlé výroby - JIT, buňkové uspořádání, KAIZEN apod.

Kontakt: doc.Dr.Ing. Manlig , Ing. Vavruška

Navrhování a vývoj konstrukce výrobních zařízení (obráběcích, tvářecích, montážních) automatizace, konstrukce jednoúčelových, stavebnicových strojů a manipulačních zařízení.

Kontakt: prof.Ing.Pokorný CSc., Ing. Zelený Ph.D.

Modelování servomechanismů v prostředí Matlab/Simulink.

Kontakt: prof.Ing. Skalla CSc., Ing. Lachman,Ph.D., Ing. Mendřický, Ph.D.

Navrhování pohonů obráběcích strojů, polohových servomechanismů, řízení a zvyšování parametrů. viz. centrum VCSVTT

Kontakt: prof.Ing. Skalla CSc, Ing. Mendřický, Ph.D.,

Simulace hydraulických prvků, navrhování pohonů strojů, návrh hydraulických mechanismů, návrh a simulace hydraulických a pneumatických obvodů.

Kontakt: doc.Ing. Cerha CSc., Ing. Lachman,Ph.D.,

Programování NC a CNC strojů, aplikace CAD/CAM, 5-ti osé obráběcí centrum

Kontakt: Ing. Keller, Ph.D., Ing. Šafka

Tvorba postprocesoru pro EdgeCAM

Kontakt: Ing. Šafka