PR

Zaměstnanci

Jméno: Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Zařazení: vedoucí katedry

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/9

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3354

Email: petr.zeleny@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Rapid Prototyping, Navrhování a vývoj konstrukce výrobních zařízení

Skupiny:

Rozvrh

Jana Aschenbrennerová

Jméno: Jana Aschenbrennerová

Zařazení: Sekretářka/Tajemnice katedry

Místnost: Budova E, 3.patro, č.dveří III/9

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3364

Email: jana.aschenbrennerova@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření:

Skupiny:

Skalla

Jméno: Prof. Ing. Jan Skalla, CSc.

Zařazení: Profesor

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/19

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3355

Email: jan.skalla@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Servomechanismy, Automatizace obráběcích strojů

Skupiny:

Jméno: Prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc.

Zařazení: Profesor

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/14

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3366

Email: premysl.pokorny@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Konstrukce výrobních strojů a jejich automatizace, Rychlé modelování

Skupiny:

Jméno: doc. Dr. Ing. František Manlig

Zařazení: docent

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/17

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3357

Email: frantisek.manlig@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: logistika, simulace, průmyslové inženýrství, zlepšování výrobních procesů

Skupiny:

Frantisek_Koblasa

Jméno: Ing. František Koblasa, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/16

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3358

Email: frantisek.koblasa@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Plánování a řízení výroby, Rozvrhování výrobních zakázek, Heuristické optimalizační metody

Skupiny:

Jméno: Ing. Jan Vavruška

Zařazení: Asistent - lektor; Doktorand

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/16

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3358

Email: jan.vavruska@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Průmyslové inženýrství, počítačová simulace, logistika, řízení výrobních systémů, Lean SixSigma, projektování výroby

Skupiny:

Safka

Jméno: Ing. Jiří Šafka, Ph.D.

Zařazení: Vědecký pracovník

Místnost: Budova L, přízemí, laboratoř LPP

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec,

Telefon: +420 485 353 801 +420 734 872 405

Email: jiri.safka@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Programování CNC strojů, tvorba postprocesorů pro EdgeCAM, Rapid Prototyping (3D tisk)

Skupiny: Řešitel projektu EduCom, CXi Liberec

Konzultační hodiny

Po předchozí dohodě

Lachman

Jméno: Ing. Martin Lachman, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č. dveří III/20

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3360 (3892)

Email: martin.lachman@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Servopohony

Skupiny:

Keller

Jméno: Ing. Petr Keller Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností - zástupce vedoucího katedry

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/15

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3359 (3678)

Email: petr.keller@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Metody bezkontaktního měření, Programování CNC strojů, Rapid Prototyping

Skupiny:

Jméno: Ing. Radek Havlík

Zařazení: odborný asistent, doktorand

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/14

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 485353366

Email: radek.havlik@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Systémy CAD/CAM, Programování CNC strojů, Logistika

Skupiny:

Jméno: Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Zařazení: Odborný asistent s vědeckou hodností

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/18

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 Liberec

Telefon: 48 535 3356 (3397)

Email: radomir.mendricky@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: 3D měření a digitalizace, servomechanismy, automatizace

Skupiny: