PR

Lachman Martin, Cerha Josef

Ing. Martin Lachman, Ph.D.

konzultant: doc. Josef Cerha, CSc.

Náměty - Bakalářské práce:

1. Model hydrogenerátoru v prostředí Matlab - SimScape.

2. Model jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape.

3. Konstrukce zkušebního zařízení pro rotační hydromotor.

Náměty - Diplomové práce:

1. Návrh zkušebního zařízení pro rotační hydromotor.

 
Témata z firmy ARGO-HYTOS Vrchlabí:

1. Studie vlastností přímo řízeného redukčního ventilu SP2A-B3

Cílem této práce je popsat stávající konstrukční řešení ventilu SP2A-B3, firmy Argo-Hytos, matematickými vztahy a následně sestavit simulační model v systému Matlab/Simulink (či podobném systému). Simulační model se v základních parametrech ověří měřením reálného kusu. Pomocí sestaveného modelu se poté prozkoumá chování tohoto prvku.

2. CFD model přímo řízeného redukčního ventilu SP2A-B3

Cílem této práce je vytvořit CFD (Computational Fluid Dynamics) model redukčního ventilu SP2A-B3, firmy Argo-Hytos, v softwaru openFOAM (nebo podobném). Pomocí takto sestaveného modelu následně provést simulaci statické charakteristiky ventilu a zmapovat průtokový součinitel a hydrodynamickou sílu. Simulační model se v základních parametrech ověří měřením reálného kusu.

3. Simulační model proporcionálního přímo řízeného tlakového ventilu SP1A2-B2

Cílem této práce je popsat stávající konstrukční řešení ventilu SR1A2-B2, firmy Argo-Hytos, matematickými vztahy a následně sestavit simulační model v systému Matlab/Simulink (či podobném systému). Simulační model se odladí pomocí základního měření. Pomocí sestaveného modelu se poté prozkoumá chování tohoto prvku.