PR

Témata závěrečných prací BP/DP

Katedra výrobních systémů » Pro studenty » Témata závěrečných prací BP/DP

Témata řešená na katedře v minulých letech

 Naleznete pod Katedra - Absolventi

 

Nabídka témat závěrečných prací

 Aktuální témata naleznete na portálu STAG pod katedrou KSA nebo pod jmény jednotlivých vyučujících.

Ing. Martin Lachman, Ph.D.

konzultant: doc. Josef Cerha, CSc.

Náměty - Bakalářské práce:

  1. Model hydrogenerátoru v prostředí Matlab - SimScape.
  2. Model jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape.
  3. Konstrukce zkušebního zařízení pro rotační hydromotor.

Náměty - Diplomové práce:

  1. Návrh zkušebního zařízení pro rotační hydromotor.

 

Ing. Petr Zelený, Ph.D.

Firemní témata - Bakalářské a Diplomové práce:

firma Laird Technologies s.ro.: Návrh designu prototypových lisovacích nástrojů pro malé kovové výlisky pomocí 3D tisku

 

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Mutifunkční spojka

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Upínací systém

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Automatická převodovka 

Oblast vývoj - firma PROTOOL: Optimalizace konstrukčního uzlu

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Životnost ozubení prvního převodového stupně

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Návrh metly

Oblast kvalita, údržba - firma PROTOOL: Analýza mechanismů

 

firma Tyco Electronics EC: Optimalizace navíjecího modulu

firma Tyco Electronics EC: Dovybavení navíjecího modulu o další řízenou osu

firma Tyco Electronics EC: Univerzální odvíječ-navíječ

 

  

Katedrová témata - Bakalářské a Diplomové práce:

Konstrukce vakuové komory na velké dílce.

Testování materiálu RDG 525.

 

Katedrová témata z oblasti 3D tisku pro akademický rok 2014/2015 naleznete také zde.

 

Aktuálně řešená témata:

Diplomové práce:

Konstrukce 3D tiskárny na fotopolymer.

Vhodná plniva a přísady do licích materiálů pro výrobu prototypů litím ve vakuu.

Bakalářské práce:

Dokončovací operace na dílech z 3D tiskáren.

Využití 3D tisku v oblasti gastronomie.

Odlévání netradičních materiálů ve vakuu.

Návrh vhodného typu vřetene pro 3D tiskárnu.

Návrh pohybových os prototypu CNC stroje.

Návrh naklápěcího mechanismu pro kontejner RP402920 pro usnadnění odběru dílů při montáži.

 

Ing. Jan Vavruška

Náměty - Bakalářské a Diplomové práce: naleznete zde