PR

Skalla Jan

Skalla

Jméno: Prof. Ing. Jan Skalla, CSc.

Zařazení: Profesor

Místnost: Budova E, 3. patro, č.dveří III/19

Adresa: TU v Liberci, Katedra výrobních systémů, Studentská 2, 461 17 LIberec

Telefon: 48 535 3355

Email: jan.skalla@tul.cz

Další kontakt:

Zaměření

Odborné zaměření: Servomechanismy, Automatizace obráběcích strojů

Skupiny: