PR

Publikace

Vybrané publikace František Manlig

Vavruška, J. - Manlig, F. – Koblasa, F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053 www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm

Vybrané publikace František Koblasa

KLOUD, Tomáš; KOBLASA, František. Solving Job Shop scheduling with the computer simulation . Doprava a Logistika (Transport and Logistics). 27-30.10.2011, 9th Special Issue, s. 775-785. ISSN 1451-107X. Pozn. Příspěvek je ve výběrovém řízení pro uveřejnění v indexovaném partnerském časopise “Acta Montanistica Slovaca” s ISSN 1335-1788

Koblasa F.: Flexible job shop scheduling and optimizing by genetic algorithm in the Simcron MODELLER. In: Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS  2010, 3.6-4.6 Kouty nad Desnou, ISBN 978-80-214-4107-1.

Koblasa F.: Single swap local search for classical jobshop and flexible job shop scheduling problem. In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 15.4.2010.ISBN 978-80-7318-922-8.

František Koblasa: GIFFLER AND THOMPSON ALGORITHM FOR FLEXIBLE JOB SHOP PROBLEM. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků. TU v Liberci 19. - 20. 11. 2009.

Radek Plechač, František Koblasa: FLEXIBLE JOB SHOP SCHEDULING USING SIMULATION SOFTWARE SIMCRON MODELLER. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků. TU v Liberci 19. - 20. 11. 2009.

KOBLASA F.,MANLIG F.: JOB SHOP SCHEDULING PROBLEM WITH MULTI-SHIFT WORK SYSTEM. In:“Vědecká pojednání” XV / 2009, ACC Journal, č. publikace: 55-050-09, čj. 50/09, Technická univerzita v Liberci, ISSN 1803-9782

KOBLASA F.,MANLIG F.: Job shop scheduling problem with multi-shift work system. In:“Vědecká pojednání” XV / 2009, ACC Journal, č. publikace: 55-050-09, čj. 50/09, Technická univerzita v Liberci, ISSN 1803-9782,

VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F., ORDORICA M.: Analýza rozvrhování pracovníků a výrobkový mix. In: Sborník příspěvků 12. ročník mezinárodní konference WITNESS 2009, ISBN 978-80-214-3900-9.

VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. In: International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9

KOBLASA F, VAVRUŠKA J.: Job shop sheduling and heuristic optimization. In: International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9

KOBLASA F.: Constrained scheduling - shifts and setups. In: Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2009.ISBN 978-80-7318-811-5

KOBLASA, F.: Uplatnění optimalizačních metod v dílenském rozvrhování výrobních zakázek. In: Výrobní systémy dnes a zítra 2008. Sborník anotací příspěvků z mezinárodní konference, Liberec 27. - 28. 11. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0

KOBLASA, F.: Modified Giffler and Thompson algorithm for setup and pass-setup constrain. In: 3. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2008“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 27. - 28. 12. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0.

KOBLASA, F., DIAS, L.S., OLIVEIRA, J.A.: Scheduling Optimization Using Local Search and Genetic Algorithm”. “Vědecká pojednání” XIV / 2008, ACC Journal, č. publikace: 55-083-08, čj. RE 106/08, Technická univerzita v Liberci, ISBN 978-80-7372-379-8, ISSN 1801-1128.

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A.: Simulation and possibility of optimization in ERP/APS systems". In:Proceedings of 4th annual International conference for Ph.D students and young researches, Zlín 10. April 2008, ISBN 978-80-7318-663-0.

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A., PEREIRA G. : Heuristic Approach as a way to Improve Scheduling in ERP/APS Systems. In: Proceedings of 15th European Concurrent Engineering Conference (ECEC2008). Eds. A. Brito and J.M. Teixeira, 47-51, Porto April 2008. EUROSIS-ETI Publication (All EUROSIS Proceedings are ISI-Thomson and INSPEC referenced) ISBN 978-9077381-399-7.   

KOBLASA F., DIAS L.S., OLIVEIRA J.A.: Using heuristic to improve scheduling in the ERP/APS systems.In: Proceedings of 2nd international conference “Výrobní systémy dnes a zítra 2007”. Liberec 6-7 December 2007. ISBN 978-80-7372-295-1 

VIK P., VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: Implemetation of the information system at the department of manufacturing system - usage of electronic bulleting board. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007. ISBN 978-80-7043-598-4 

KOBLASA F., VAVRUŠKA J., VIK P.:Time scheduling by the information system at KVS. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská univerzita v Plzni. 2007 .                                  ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., VIK P.: Complex educational exercise - Virtual company at KVS.     In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007.                                ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., MANLIG F.: Use of simulation games in the education at KVS. In: Setkání kateder výrobních stroju 2007. Západočeská uiniverzita v Plzni. 2007 ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F., VIK P.: Innovation of the information system at KVS. In: Setkání kateder výrobních strojů 2007. Západočeská univerzita v Plzni. 2007 ISBN 978-80-7043-598-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: The constrained production capacities and its planning.       In: ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIII, 2007. ISSN 1801-1128

GOTTWALDOVÁ A., VIK P., KOBLASA F., VAVRUŠKA J. .: Innovation and implementation of the information system at KVS. In:Mezinárodní vědecká konference Znalostní ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007, ISBN 978-80-7318-646-3

HAVLÍK, R., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: Optimalizace a inovace výrobních procesů. In Mopp 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů, Západočeská univerzita v Plzni, únor 2007, ISBN 978-80-7043-535-9

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: Educational Virtual Company at KVS. In: Sborník příspěvků 10. ročník konference WITNESS 2007, HUMUSOFT s.r.o. & VUT Brno FP 2007.                                  ISBN 978-80-214-3432-5

VAVRUŠKA, J; KOBLASA, F.: Variety of operation planning and theirs effect on planning applications. In: International Scientific Conference Management, Economics and Business development in the new European conditions. VUT v Brně 2007, s.103.  ISBN 978-80-7204-532-7

VAVRUŠKA, J; KOBLASA, F.: Planning concepts and their use in the planning applications. In: 5. ročník mezinárodní konference Finanční a logistické řízení 2007. VŠB - Technická univerzita Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1406-3

MANLIG, F., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktionssysteme. In. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. TU v Liberci, duben 2007, s. 89-92                    ISBN 978-80-7372-195-4

VAVRUŠKA J., KOBLASA F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. In: Mezinárodní Baťova doktorská konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9

VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F.: The use of the simulation in the workshop planning area.           In : ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe . Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 322-328 ISSN 1801-1128

GOTTWALDOVÁ, A., KOBLASA F.: Die Verwendug der Simulationsspiele im Unterricht.   In: ACC Journal. Vědecká pojednání / Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe. Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 224-229 ISSN 1801-1128

HAVLÍK, R., VAVRUŠKA, J., KOBLASA, F., MANLIG, F., VIK, P.: Zlepšování a optimalizace podnikových procesů . In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7

Vybrané publikace Jan Vavruška

VAVRUŠKA, Jan a František MANLIG. Obejdeme se stále bez simulace výrobních systémů?. Úspěch - produktivita a inovace v souvislostech: časopis pro úspěšné manažery,. Želevčice: API, 2014, roč. 2014, č. 2. ISSN 1803-5183.

MANLIG, František, František KOBLASA, Eva ŠLAICHOVÁ, Věra PELANTOVÁ a Jan VAVRUŠKA. Education Company – An Experience from the Implementation of Problem Based Learning. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 693, s. 477-482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.477. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.693.477 ISSN 1660-9336. Scopus

MANLIG, František, Eva ŠLAICHOVÁ, František KOBLASA a Jan VAVRUŠKA. Innovation of Business Processes by Means of Computer-Aided Simulation.Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 67-72. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.67. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.474.67 ISSN 1660-9336. Scopus

VAVRUŠKA, Jan, František MANLIG a František KOBLASA. VSM as a Tool for Mini-Audit of Information System. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 73-78. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.73. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.474.73 ISSN 1660-9336. Scopus

HAVLIK, Radek, Alena GOTTWALDOVA a Jan VAVRUŠKA. Application of 3D Scanner for Transportation a CNC Machine Tools. In: Applied Mechanics and Materials [online]. 2014, s. 213-218 [cit. 2015-03-05]. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.213. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.693.213 ISSN 1662-7482

DELGADO SOBRINO, Daynier Rolando, Peter KOŠŤÁL a Jan VAVRUŠKA. On the Analysis and Customization of an iCIM 3000 System: A take on the Material Flow, its Complexity and a few General Issues to Improve. Applied Mechanics and Materials. 2014, vol. 474, s. 42-48. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.474.42. Dostupné z:http://www.scientific.net/AMM.474.42 ISSN 1660-9336. Scopus

MANLIG, František, František KOBLASA, Jan VAVRUŠKA, Věra PELANTOVÁ, Eva ŠLAJCHOVÁ a Michaela ŠIMŮNOVÁ. Educational Company and e-Learning. Proceedings of the IADIS Internationa Conference of e-Learning 2013. 2013. ISBN 978-972-8939-88-5 

KOBLASA, František, František MANLIG a Jan VAVRUŠKA. Evolution Algorithm for Job Shop Scheduling Problem Constrained by the Optimization Timespan. Applied Mechanics and Materials. 2013, vol. 309, s. 350-357. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.309.350. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.309.350 Scopus

MANLIG, František, František KOBLASA a Jan VAVRUŠKA. Innovative form of teaching - The Educational Company. Interdisciplinární vztahy mezi technickými, humanitními a společenskými vědami: Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog?. 2013. ISBN 978-80-01-05287-7.

KOBLASA, F.  -  MANLIG, F.  –  VAVRUŠKA, J.: Evolution Algorithm for Job Shop Scheduling Problem Constrained by the Optimization Timespan. III.Central European Conference on Logistics (CECOL 2012) Trnava: AlumniPress, 2012 ISBN 978-80-8096-179-4 Scopus

VAVRUŠKA J.: Comparison of traditional VSM and VSM analysis based on simulation Parametrs Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS 2010, ISBN 978-80-214-4107-1 http://www2.humusoft.cz/www/papers/witkonf10/witness2010-vavruska.pdf

VAVRUŠKA, J.: Comparsion of traditional VSM and VSM analysis based on simulation parameters. Sborník příspěvků 13. ročník mezinárodní konference WITNESS 2010, ISBN 978-80-214-4107-1

VAVRUŠKA, J.: Comparsion of traditional VSM and VSM analysis based on simulation parameters. POSTERUS.sk, portál pre odborné publikovanie, 2010 ISSN 1338-0087

Havlík R., VAVRUŠKA J.: Aplikace vícekriteriálního hodnocení v modelech počítačové simulace In: Diskrétní simulace - Teorie a praxe, ISBN v tisku

Vavruška, J.– Koblasa, F.: JOB SHOP SCHEDULING AND HEURISTIC OPTIMIZATION MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm

Vavruška, J. - Manlig, F. – Koblasa, F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY. Web časopis MTF STU, mimoriadne čislo 2. Trnava: Slovenská technická universita v Bratislavě, Materiálovotechnologická fakulta se sídlem v Trnavě. 2009 ISSN: 1335-9053www.mtf.stuba.sk/docs//internetovy_casopis/2009/2/obsah1.htm

VAVRUŠKA, J.: Simple assembly line balancing problem Konference k 20. Výročí založení KVS,  sborník příspěvků, 2010 ISBN 978-80-7372-622-5

Jan Vavruška: TECNOMATIX PLANT SIMULATION TRAINING AT THE DEPARTMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
Jan Vavruška, Ondřej Lada: BENEFITS OF SMALL PACKAGE IN THE MANUFACTURING LOGISTIC. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
František Manlig, Ondřej Lada, Jan Vavruška: SIMULATION OF THE MANUFACTURING LINE. In: 4. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2009“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 19. - 20. 11. 2009. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2009. ISBN 978-80-7372-541-9.
VAVRUŠKA J., MANLIG F.,KOBLASA F., ORDORICA M.: Analýza rozvrhování pracovníků a výrobkový mix. In: Sborník příspěvků 12. ročník mezinárodní konference WITNESS 2009, VUT v Brně 2009. ISBN 978-80-214-3900-9
VAVRUŠKA J., MANLIG F., KOBLASA F.: One piece flow – Caravans, deeper recognition. In:International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9
KOBLASA F., VAVRUŠKA J.: Job shop sheduling and heuristic optimization. In:International doctoral seminar, Smolenice květen 2009, ISBN 978-80-8096-088-9
VAVRUŠKA J.: Analyze of Assembly Line with „Moving” Constrained Localities. In:Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5
VAVRUŠKA, J.: Workers scheduling Strategie modeling. In: 3. ročník mezinárodní konference „Výrobní systémy dnes a zítra 2008“. Sborník anotací příspěvků, Liberec 27. - 28. 12. 2008. Liberec: TU v Liberci - KVS, 2008. ISBN 978-80-7372-416-0
VAVRUŠKA, J.: Analysis of an appropriate strategy for scheduling a team-work by computer simulation. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
VAVRUŠKA J., Keller, P., Šafka, J.: Modelování a příprava CNC dat globoidní vačky. In: Setkání ústavů a kateder výrobních strojů a robotizace. Sborník příspěvků mezinárodní konference, Vysoké učení technické v Brně. Lednice 9.-10. 9. 2008, ISBN 978-80-214-3723-4
VAVRUŠKA J.: Capacity balancing in assembling workplaces, Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2008.ISBN 978-80-7318-663-0
VAVRUŠKA J.: Problémy plánování ařízení výroby v omezených kapacitách a prostředí malých a středních podniků Strojírenská technologie, 2008, zvláštní číslo, s. 106-109. ISSN 1211-4162
VAVRUŠKA J.: Problémy plánování ařízení výroby v omezených kapacitách a prostředí malých a středních podniků. 2. mezinárodní vědecká konference ICTKI2008. U.J.E.P., Ústí nad Labem, 2008 ISBN 978-80-7044-969-1
VAVRUŠKA J.: Analysis of an appropriate strategy for scheduling a team-work by computer simulation / Analýza vhodné strategie týmové práce pomocí počítačové simulace. ACC Journal. Vědecká pojednání / Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIV, 2008. ISSN 1801-1128
VAVRUŠKA J., Dušáková A.,Manlig F.: Podpora rozvrhování výroby pomocí počítačové simulace. 2. mezinárodní vědecká konference ICTKI2008. U.J.E.P. Ústí nad Labem 2008 ISBN 978-80-7044-969-1
VAVRUŠKA J.: Rozvrhování výroby na úrovni supervisora. 2. ročník mezinárodní konference „VÝROBNÍSYSTÉMYDNESAZÍTRA“ 2007, sborník anotací, TU v Liberci 2008. ISBN 978-80-7372-295-1
VAVRUŠKA, J.; Koblasa, F.; Gottwaldová, A., Vik P.,: Innovation and implementation of the information systém at KVS. Mezinárodní vědecká konference Znalostní ekonomika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2007,ISBN 978-80-7318-646-3
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The constrained production capacities and its planning. ACC Journal. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XIII, 2007.
VAVRUŠKA, J., Havlík, R., Koblasa, F.: Optimalizace a inovace výrobních procesů. In Mopp 2007 - Modelování a optimalizace podnikových procesů, Západočeská univerzita v Plzni, únor 2007, ISBN 978-80-7043-535-9
VAVRUŠKA, J; Koblasa, F.: Variety of operation planning and theirs effect on planning applications. V. International Scientific Conference Management, Economics and Business development in the new European conditions. VUT v Brně 2007, s.103.ISBN 978-80-7204-532-7
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: Planning concepts and their use in the planning aplications. 5. ročník mezinárodní konference Finanční a logistické řízení 2007.VŠB - Technická univerzita Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1406-3
VAVRUŠKA, J., Manlig, F., Koblasa, F.: Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktionssysteme. In. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. TU v Liberci, duben 2007, s. 89-92 ISBN 978-80-7372-195-4
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The contributions of APS and simulation in the production planning. Mezinárodní Baťovy doktorské konference Recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2007. ISBN 978-80-7318-529-9
VAVRUŠKA, J., Havlík, R., Koblasa, F., Manlig, F., Vik, P.: Zlepšování a optimalizace podnikových procesů . In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7
VAVRUŠKA, J., Manlig, F.: Grantový projekt z oblasti rozvoje lidských zdrojů na KVS. In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006, ISBN 80-7372-159-7
VAVRUŠKA, J., Manlig, F.: Podpora rozhodování pomocí počítačové simulace. In: Výrobní systémy dnes a zítra. Sborník anotací příspěvků odborného setkání, Liberec 14.-15.12.06. TUL – KVS, Liberec: 2006,ISBN 80-7372-159-7
VAVRUŠKA, J., Koblasa, F.: The use of simulation in the workshop planning area. ACC Journal. Vědecká pojednání/ Wissenschaftliche Abhandlungen/ Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2006. s. 322-328, ISSN 1801-1128
VAVRUŠKA, J.: Zavádění systému KANBAN. ACC Journal. Vědecká pojednání/Wissenschaftliche Abhandlungen/Práce naukowe - Akademické koordinační středisko v Euroregionu Nisa. r. XII, 2005. ISSN 1801-1128

 

Awards „BEST POWERPOINT PRESENTATION“ (IDS 2009)

Martensitic Stainless Steel
VAVRUŠKA, J. - MANLIG, F. - KOBLASA, F.(TU Liberec- ČR).: 
One piece flow - Caravans, deeper recognition